Wskazówki odnośnie montażu  
    

 

   

 

• Wszystkie niezbędne informacje oraz dane techniczne można znaleźć na kartach katalogowych produktów.

• Instalacja wraz z podłączeniem produktów, musi być przeprowadzona wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel, mając na uwadze instrukcje zawarte w katalogu.

• Zasilanie modułów może odbywać się jedynie poprzez zasilacze przystosowane do obsługi modułów LED. Użytkownik musi odpowiednio dobrać zasilacz pod kątem jego parametrów (np.: napięca wyjściowego).

• Całkowita wartość mocy modułów, taśm etc. musi być dobrana odpowiednio i nie może przekraczać 80% wartości mocy znamionowej zasilacza.

• Przy podłączeniu zasilania szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację napięcia. W każdym przypadku nieużywane przewody należy zaizolować. W przypadku instalacji zewnętrznych jakość wykonania izolacji jest szczególnie istotna gdyż zapobiega dostawaniu się wilgoci, która może uszkodzić układ.

• Instalacja modułów musi odbywać się na podłożu odpornym na działanie wysokiej temperatury. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów należy uniemożliwić ucieczkę światła poprzez szczeliny (np. ranty kasetonu reklamowego).

• W większości przypadków moduły i taśmy wyposażone są w taśmę klejącą 3M (patrz karta katalogowa). Taśma ta służy do preinstalacji produktu i umożliwia jego precyzyjne ułożenie na podłożu. Nie należy jej jednak traktować jako rozwiązania permanentnego. W zależności od produktu, należy używać wkrętów montażowych, zatrzasków lub dodatkowego kleju.

• Podczas instalacji nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej liczby modułów podłączonych szeregowo (patrz karta katalogowa). Dla taśm LED maksymalna długość wynosi zazwyczaj 5m (patrz karta katalogowa). Moduły lub taśmy nie mogą być mocowane zbyt daleko od zasilacza. Należy dobrać przewody tak, aby zapobiegać spadkom napięć.

• Jakiekolwiek modyfikacje produktu powodują natychmiastowe unieważnienie gwarancji producenta. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez użytkownika.

 

 

 

 
  Schematy elektryczne  
    
     
  MODUŁY LED  
 

deus3 schema PL

Maksymalna liczba modułów podłączonych szeregowo określona jest w karcie katalogowej.

 
     
  TAŚMY LED  
 

LED Stripe schema

Można podłączyć maksymalnie 5m taśmy LED szeregowo.

 
     
  MODUŁY I TAŚMY RGB  
  RGB schemat elektryczny  
 

 

 
  Najczęstsze usterki  
    
         
 

Usterka

ewentualny powód rozwiązanie  
  Wszystkie moduły/taśmy migają

Zasilacz niewystarczającej mocy,
zbyt duże obciążenie

Ociążenie mocowe zasilacza powinno
wynosić maksymalnie 80% wartości
znamionowej

 
     
  Światło modułu LED jest słabe

- Zbyt duże obciążenie w odniesieniu do mocy zasilacza
- Zbyt wiele modułów połączonych
szeregowo

- Obciążenie mocowe zasilacza powinno wynosić maksymalnie 80% wartości znamionowej
- Sprawdzić w karcie katalogowej maksymalną liczbę modułów połączonych szeregowo.

 
     
 

Część modułów nie świeci


Całkowita awaria całego obwodu

Niewłaściwe podłączenie, zwarcie

 

Uszkodzenie zasilacza, zwarcie w
zasilaczu

- Sprawdzić połaczenie pomiędzy
zasilaczem a modułami LED. Sprawdzić
polaryzację

- Sprawdzić bezpieczniki

- Wyłączyć i włączyć zasilanie

- Odłączyć zasilanie, usunąć przyczynę
zwarcia

 
     
 

Cienie na podświetlanej powierzchni

Cienie z powodu złego kierunku
podświetlenia

Komponenty takie jak zasilacz, kable
lub mocowania rzucają cień

Moduły/taśmy są źle zamocowane i z tego powodu są w złej pozycji

Zamocować zasilacz możliwie jak najbliżej
przewodów

Niewłaściwe rozmieszczenie przewodów

Poprawnie zamocować moduły

 
         

 

        


O nas


Informacje techniczne


Katalog produktów


Dystrybucja