Gwarancja  
    

 

   

 

Okresy gwarancyjne naszych produktów, które obowiązują od daty zakupu,
można znaleźć w spisie treści oficjalnego katalogu LEDlink lub pod http://ledlink.pl/moduly-led lub http://ledlink.pl/tasmy-led

Gwarancji podlegają jedynie  usterki wynikające z wad konstrukcyjnych i produkcyjnych.
Aby zgłosić usterkę należy wypełnić formluarz reklamacyjny dostarczony przez sprzedającego.
W przypadku uznania roszczenia gwaranycjnego za zasadne producent ma następujące opcje:
                        - Naprawa produktu
                        - Wymiana produktu na nowy
                        - Zwrot ceny zakupu produktu

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli:
- produkty LEDlink mogły być następnie przetwarzane mechanicznie, termicznie lub chemicznie
- produkt był niepoprawnie podłączony lub niewłaściwie używany
- używane są niewłaściwe lub wadliwe zasilacze

 

 

 

 

 

 

      


O nas


Informacje techniczne


Katalog produktów


Dystrybucja