Wskazówki odnośnie montażu  
    

 

   

 

• Wszystkie niezbędne informacje oraz dane techniczne można znaleźć na kartach katalogowych produktów.

• Instalacja wraz z podłączeniem produktów, musi być przeprowadzona wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel, mając na uwadze instrukcje zawarte w katalogu.

• Zasilanie modułów może odbywać się jedynie poprzez zasilacze przystosowane do obsługi modułów LED. Użytkownik musi odpowiednio dobrać zasilacz pod kątem jego parametrów (np.: napięca wyjściowego).

• Całkowita wartość mocy modułów, taśm etc. musi być dobrana odpowiednio i nie może przekraczać 80% wartości mocy znamionowej zasilacza.

• Przy podłączeniu zasilania szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację napięcia. W każdym przypadku nieużywane przewody należy zaizolować. W przypadku instalacji zewnętrznych jakość wykonania izolacji jest szczególnie istotna gdyż zapobiega dostawaniu się wilgoci, która może uszkodzić układ.

• Instalacja modułów musi odbywać się na podłożu odpornym na działanie wysokiej temperatury. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów należy uniemożliwić ucieczkę światła poprzez szczeliny (np. ranty kasetonu reklamowego).

• W większości przypadków moduły i taśmy wyposażone są w taśmę klejącą 3M (patrz karta katalogowa). Taśma ta służy do preinstalacji produktu i umożliwia jego precyzyjne ułożenie na podłożu. Nie należy jej jednak traktować jako rozwiązania permanentnego. W zależności od produktu, należy używać wkrętów montażowych, zatrzasków lub dodatkowego kleju.

• Podczas instalacji nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej liczby modułów podłączonych szeregowo (patrz karta katalogowa). Dla taśm LED maksymalna długość wynosi zazwyczaj 5m (patrz karta katalogowa). Moduły lub taśmy nie mogą być mocowane zbyt daleko od zasilacza. Należy dobrać przewody tak, aby zapobiegać spadkom napięć.

• Jakiekolwiek modyfikacje produktu powodują natychmiastowe unieważnienie gwarancji producenta. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez użytkownika.

 

 

 

 
  Schematy elektryczne  
    
     
  MODUŁY LED  
 

deus3 schema PL

Maksymalna liczba modułów podłączonych szeregowo określona jest w karcie katalogowej.

 
     
  TAŚMY LED  
 

LED Stripe schema

Można podłączyć maksymalnie 5m taśmy LED szeregowo.

 
     
  MODUŁY I TAŚMY RGB  
  RGB schemat elektryczny  
 

 

 
  Najczęstsze usterki  
    
         
 

Usterka

ewentualny powód rozwiązanie  
  Wszystkie moduły/taśmy migają

Zasilacz niewystarczającej mocy,
zbyt duże obciążenie

Ociążenie mocowe zasilacza powinno
wynosić maksymalnie 80% wartości
znamionowej

 
     
  Światło modułu LED jest słabe

- Zbyt duże obciążenie w odniesieniu do mocy zasilacza
- Zbyt wiele modułów połączonych
szeregowo

- Obciążenie mocowe zasilacza powinno wynosić maksymalnie 80% wartości znamionowej
- Sprawdzić w karcie katalogowej maksymalną liczbę modułów połączonych szeregowo.

 
     
 

Część modułów nie świeci


Całkowita awaria całego obwodu

Niewłaściwe podłączenie, zwarcie

 

Uszkodzenie zasilacza, zwarcie w
zasilaczu

- Sprawdzić połaczenie pomiędzy
zasilaczem a modułami LED. Sprawdzić
polaryzację

- Sprawdzić bezpieczniki

- Wyłączyć i włączyć zasilanie

- Odłączyć zasilanie, usunąć przyczynę
zwarcia

 
     
 

Cienie na podświetlanej powierzchni

Cienie z powodu złego kierunku
podświetlenia

Komponenty takie jak zasilacz, kable
lub mocowania rzucają cień

Moduły/taśmy są źle zamocowane i z tego powodu są w złej pozycji

Zamocować zasilacz możliwie jak najbliżej
przewodów

Niewłaściwe rozmieszczenie przewodów

Poprawnie zamocować moduły

 
         

 

        

 
 
  FAQ  
    

 

   

 

1. Ile modułów lub ile metrów taśmy LED może być podłączonych szeregowo?

                - Informacje można znaleźć w oficjalnym katalogu LEDlink lub na stronie www.ledlink.pl w danych technicznych danego produktu

2. Jak daleko zasilacz może znajdować się od źródła światła?

                - Aby określić spadek napięcia można skorzystać z ogólnego arkusza kalkulacyjnego pod adresem http://ledlink.pl/informacje-techniczne

                Spadek napięcia powinien być zawsze utrzymywany na jak najniższym poziomie, aby uniknąć utraty światła i przegrzania.

 

 

 

 

 

      

 
  Polityka prywatności  
    

 

   

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy przekazać niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy przekazać niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

BAKALE Karolina Szymendera


Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres pocztowy:  BAKALE lighting, ul. Storczykowa 15C 1, 83-000 Juszkowo

Dane otrzymaliśmy w związku ze skierowanym przez Pani/Pana  zapytaniem handlowym, realizacją umowy, zakupem oferowanych przez nas produktów lub usług lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Firma BAKALE Karolina Szymendera z siedzibą w miejscowości Juszkowo może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia obsługi transakcji, jej finalizacji, realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, a także rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji i zapytań skierowanych za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.LEDlink.pl

Przetwarzania danych wymagają od firmy BAKALE Karolina Szymendera przepisy prawa dotyczące celów podatkowych i rachunkowych, jak również windykacji (w tym prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych czy arbitrażowych).

W/w przetwarzanie prowadzone jest również w celu realizacji badań, analiz statystycznych, przechowywania danych w celach archiwalnych, a także analiz dotyczących poprawy i funkcjonowania działalności firmy i potrzeb jej klientów.

Firma przetwarza Pani/Pana  dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych ( rezygnacja z w/w jest możliwa poprzez zmianę ustawień w przeglądarkach internetowych), a także  do celów marketingowych (po wyrażeniu przez Pani/Pana zgody).

BAKALE Karolina Szymendera gwarantuje spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj m.in.  prawa dostępu, przenoszenia, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym.

Dodatkowo w każdym momencie może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie firmom pośredniczącym i współpracujących ze spółką BAKALE Karolina Szymendera tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zakupu (np. współpraca z firmami kurierskimi dostarczającymi produkty ).

Firma przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do ich realizacji . Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów: zapobiegania nadużyciom i oszustwom,  statystycznych i archiwizacyjnych.  Jednocześnie, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BAKALE zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

 

 

 

 

 

 

      

 
 
  Gwarancja  
    

 

   

 

Okresy gwarancyjne naszych produktów, które obowiązują od daty zakupu,
można znaleźć w spisie treści oficjalnego katalogu LEDlink lub pod http://ledlink.pl/moduly-led lub http://ledlink.pl/tasmy-led

Gwarancji podlegają jedynie  usterki wynikające z wad konstrukcyjnych i produkcyjnych.
Aby zgłosić usterkę należy wypełnić formluarz reklamacyjny dostarczony przez sprzedającego.
W przypadku uznania roszczenia gwaranycjnego za zasadne producent ma następujące opcje:
                        - Naprawa produktu
                        - Wymiana produktu na nowy
                        - Zwrot ceny zakupu produktu

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli:
- produkty LEDlink mogły być następnie przetwarzane mechanicznie, termicznie lub chemicznie
- produkt był niepoprawnie podłączony lub niewłaściwie używany
- używane są niewłaściwe lub wadliwe zasilacze

 

 

 

 

 

 

      

 
  Polityka cookies  
    

 

   

 

Polityka plików “cookies” serwisu ledlink.pl.

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 

 

 

 

      


O nas


Informacje techniczne


Katalog produktów


Dystrybucja